Thuis Front Team


Het Thuis Front Team, afgekort TFT, is een aantal mensen dat ter ondersteuning aanwezig is voor familie Boels. Het vervult een brugfunctie tussen hen als missionaire werkers en het thuisfront. Eenmaal afgestudeerd en uitgezonden zal dit team meer gestalte krijgen en noodzakelijker zijn.


Het TFT ondersteunt familie Boels in praktische zin, maar ook zeker geestelijk.
We willen er voor hen zijn, bidden met ze mee, bieden een luisterend oor, motiveren, fungeren als klankbord. Maar wij hebben ook een signalerende rol: Hoe gaat het met het welzijn van Gert Jan en Else en Manoa en Rhodé?
We mogen meedenken in bepaalde keuzes die gemaakt moeten worden en daarbij kritische en soms confronterende vragen stellen.
Tevens willen we een communicatieve rol vervullen voor de achterban; onze kerkelijke gemeente, maar zeker ook familie, vrienden en andere geïnteresseerden informeren en op de hoogte houden. Dit doen wij door middel van deze website, een regelmatige nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten, etc. Ook de financiële situatie van Gert Jan en Else houden we in de gaten en waar nodig ondersteunen we. We willen mensen mobiliseren en activeren om hen ook in dit opzicht te ondersteunen. Gert Jan en Else kunnen niet zonder de steun van hun achterban, die hen zo dierbaar is. Wij hopen daarin een brug te slaan.
Voor opmerkingen en vragen kan je altijd bij ons terecht.

Rineke
Gebed
Jans
Financiën
Henk-Jan
Voorzitter
José
Communicatie
Lianne
Welzijn

Met enige regelmaat zijn er mensen die een bijzonder goed of creatief idee hebben waarmee ze familie Boels in praktische of financiële zin willen ondersteunen. Ben jij zo creatief, heb je een idee en wil je helpen. Neem dan contact op met het TFT, deel je plan of vraag om hulp. We denken graag mee en ondersteunen daar waar mogelijk.

Neem contact op met het TFT door gebruik te maken van onderstaand formulier:

De familie Boels heeft geen eigen inkomen en is daarmee afhankelijk van giften. Wil jij op je eigen manier bijdragen aan de missie van familie Boels? Dat kan! Met een maandelijkse bijdrage help je mee in het levensonderhoud van Gert Jan, Else, Manoa en Rhodé. Natuurlijk is een eenmalige bijdrage ook bijzonder welkom waarmee kosten zoals studie, aanschaf van boeken of andere incidentele uitgaven mogelijk zijn.

Je kan een gift overmaken naar bankrekeningnummer:
NL73 RABO 0349 0048 38 t.n.v. CGK Onstwedde
o.v.v. “Project zending fam. Boels.”

Giften zijn anoniem voor familie Boels en het TFT, enorm bedankt voor jouw
betrokkenheid!